Video lekcie

Naše video lekcie čínštiny majú pokrývať celé úrovne od úplnej úrovne po strednú a pokročilú. Teraz boli video lekcie povýšené na tretiu úroveň.
Obsah video hodín je usporiadaný podľa učebných návykov študentov. Hovorte o jednej kľúčovej znalosti v každej lekcii 5-10 minút. Nasleduje cvičná video lekcia na precvičenie vedomostí. Na video lekciách budete s učiteľom počúvať, rozprávať, čítať, písať a písať na čínskom jazyku.
Video hodiny sú krátke a praktické, takže študenti môžu využiť fragmentovaný čas na slobodné usporiadanie štúdia.
<1>