Preduniverzitný program SJTU

Preduniverzitný program SJTU Šanghajskej univerzity Jiao Tong - skrátene SJTUï¼ ‰ je určený pre zahraničných študentov.
V Preduniverzitnom programe SJTU môžu medzinárodní študenti podľa potreby zdokonaliť svoje jazykové znalosti, akademické výsledky a kultúrnu adaptabilitu, a položiť tak pevný základ pre svoje ďalšie vysokoškolské štúdium.
Preduniverzitný program SJTU A a preduniverzitný program B sa uskutočňujú postupne. Preduniverzitný program A a Preduniverzitný program B sa uskutočňujú postupne. Program A je určený pre študentov, ktorí už dosiahli dobrú úroveň ovládania čínskeho jazyka (HSK 4â ‰ §180 alebo ekvivalent), ale potrebujú sanáciu akademických predmetov čínštiny, angličtiny a matematiky, aby vyhoveli požiadavkám prijímacích skúšok na SJTU. Program B je vhodný pre študentov, ktorí neovládajú čínsky jazyk, ale majú dobré výsledky v iných predmetoch. Študenti sú intenzívne školení v čínskom jazyku. Môžu tiež dosiahnuť ďalší pokrok v angličtine, matematike a ďalších predmetoch, aby splnili požiadavky SJTUvysokoškolské prijímačky.
<1>